Let op: De privacy verklaring onder Publicaties is leidend, deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt. Onze excuses voor het ongemak.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 20 november 2018

In verband met de wet; Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij reeds met ons hostingplatform een verwerkersovereenkomst gesloten, deze kunt u nalezen op: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Uit Bus Vechtdal (voorheen: Boodschappenbus Vechtdal / Ommen) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken of laten verwerken (dit kan ook minder zijn):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij streven ernaar zoveel mogelijk gegevens alleen in Nederland of binnen Europa te verwerken/op te slaan om uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Cookie beleid/gebruik: CMS WordPress (JetPack): https://automattic.com/cookies/ en uw cookie instellingen aanpassen kan hier: https://www.bbvechtdal.nl/legal/cookie-beleid/

Persoonsgegevens gekoppeld aan ritten en die van onze leden zelf slaan wij allemaal op in BPB Online van het Nationaal Ouderen Fonds. Wij hebben met hen een verwerkingsovereenkomst gesloten, de volledige privacyverklaring is hier terug te lezen: https://www.bpbonline.nl/information/privacypolicy.rails en cookiebeleid: https://www.bpbonline.nl/information/cookiepolicy.rails

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@bbvechtdal.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Uit Bus Vechtdal verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Uit Bus Vechtdal analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Stichting Uit Bus Vechtdal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Uit Bus Vechtdal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor gegevens verzameld op de website is maximaal 6 maanden. Deze gegevens zijn afgeschermd, versleuteld en zullen na de bewaartermijn automatisch verwijderd worden. Overige gegevens worden vrijwel direct verwijderd indien deze niet meer benodigd zijn of tijdens de jaarlijkse opschoning.

Delen met anderen

Stichting Uit Bus Vechtdal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Uit Bus Vechtdal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en beveiligen tegen misbruik. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ten slotte kunt u Niet volgen (ook wel Do Not Track genoemd) aanzetten in de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@bbvechtdal.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Uit Bus Vechtdal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mochten wij niet binnen deze termijn kunnen reageren dan zullen wij dat proberen zo snel mogelijk aan te geven met een nieuwe te verwachtte datum.

Beveiliging

Stichting Uit Bus Vechtdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via website@bbvechtdal.nl. Stichting Uit Bus Vechtdal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • WAF: Web Application Firewall
 • Monitoring en actieve blokkades om kwaadwillende inlogpogingen te voorkomen, in combinatie met sterke/unieke wachtwoorden
 • SPF/DKIM/DMARC zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam valse e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • Domeinnaam ondertekend met DNSSEC – bescherming tegen omleidingen en andere aanvallen die het internetverkeer naar deze site proberen te manipuleren
 • Een SSL certificaat (HTTPS) incl. HSTS waarbij al het verkeer van u als bezoeker versleuteld wordt
 • Beveiligd e-mailverkeer: STARTTLS-encryptie
>Wij willen dit in de toekomst uitbreiden met DANE.
Bovenstaande beveiligingsmaatregelen zijn onafhankelijk te controleren via internet.nl
Internet.nl is een initiatief van de internetgemeenschap en de Nederlandse overheid.
Spel -en typefouten voorbehouden.
© Stichting Uit Bus Vechtdal